(Sklenář Zdeněk) Dvanáct věků.

Praha, Československý spisovatel, 1971. OBr., nestr. (37 s). Sestavil Emanuel Frynta. Iniciály Zdeněk Sklenář. Typografická úprava Oldřich Hlavsa. Neprodejná členská premie Klubu přátel poesie.

První vydání.


Dvanáct věků.

Kategorie:
Bibliofilie, Poezie

  Cena
45 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné