Proměny 22/2 1985. Čtvrtletník československé společnosti pro vědy a umění.

New York, Czecholsloovak Scoiety of Arts and Sciences, 1985. OBr., 112 s. Číslo připravil prof. Jaroslav Krejčí, Lancaster.


Proměny 22/2 1985. Čtvrtletník československé společnosti pro vědy a umění.

Kategorie:
Časopisy

  Cena
119 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné