Korint.

Stehlík, Ladislav (1907 - 1986)

Kresba tuší kolorovaná akvarelem 14 x 19.8 cm. Signováno vpravo dole tuší, datováno 29. 6. 1970. Pasparta, lepený rám, sklo.

Chagall XV, str. 69.

 


Korint.

Kategorie:
Kresby

  Cena
386 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné