Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Bez místa odeslání, datováno 23./3. 43. Psáno po jedné straně černým perem. Kobzáň se omlouvá, že odepisuje pozdě. Před měsícem končilo ve škole pololetí, a tak měl hodně práce s předáváním dílny na učňovské škole. Do prázdnin nebude učit, léčil se s katarem hrtanu a léčí si sluch. Slibuje, že ex libris udělá, ale prosí o čas na přemýšlení o námětu. Myslí na něco zbojnického, Ondrášského. psáno po jedné straně černým perem.

Skvrnky vlhka.


Dopis Vladimíru Nopovi.
Kategorie:
Korespondence

  Cena
104 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné