Geschichte der Deutschen Litteratur.

Scherer, Wilhelm (1841 - 1886)

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1908. Clpl. vazba s ražbou a zlacením, kapitálek, 833 (1) s. Ve frontispisu portrét autora. 

První vydání.


Geschichte der Deutschen Litteratur.

Kategorie:
Literatura, Germanistika

  Cena
252 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné