Přechod ze střední školy na školu vysokou.

Masaryk, Tomáš Garrigue (1850 - 1937)

Praha, St. org. n. d., 1919. Knihovna studentské organisace ml.gen. nár. dem. svazek 1. OBr., 14 s.

Pravý růžek první strany obálky chybí.


Přechod ze střední školy na školu vysokou.

Kategorie:
Pedagogika

  Cena
45 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné