K novýmu roku 1940 !

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Originální partitura, psáno černým perem. Jeden list notového záznamu, na druhé straně text písně. Datováno 28./XII. 1939, Praha - Vršovice. Zhudebnění textu od J.V. Šmejkala.

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.


K novýmu roku 1940 !

Kategorie:
Rukopisy

  Cena
505 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné