Z dálky času.

Tomeš, Jan Marius (1913 - 2010)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1997. Pupilla svazek 15. OBr., volně vložené archy, 17 (1) s. Ilustrace signovaná tužkou Markéta Králová. Typografie Martin Dyrynk. V tiráži podpis autora a typografa. Celkem 200 číslovaných a autory podepsaných výtisků na přírodně čerpaném chamois papíru. Tento výtisk č. 11.

Vložen seznam dosud vydaných titulů v edici Pupilla.

 


Z dálky času.

Kategorie:
Bibliofilie

  Cena
349 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné