Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Dadák, Oldřich (1934)

Psáno po jedné straně modrým perem na kartonovém výstřižku z kalendáře. Adresát: Vážený pan Ludvík Kundera, Dimitrovova 12, Brno. Adresa opravena poštou. Známky, razítko, prošlé poštou. Datováno 19.8. 71. Pod textem malý náčrtek. Nalepena koláž.  


Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Kategorie:
Korespondence

  Cena
104 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné