(autogram) Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

Martinčík, Richard (1875 - 1959)

Olomouc, n.vl., 1928. OBr. se štítkem, červená varianta. 16 s. Vydáno pro účastníky prvé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Olomouci dne 17. května 1928. Celkem 50 výtisků na ručním papíře Zanders. Za textem věnování autora Aloisovi Foskovi s datem 17/V 1928.

Sáňka 1739.

Výborný stav.


Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

Kategorie:
Bibliofilie, Knihy o knihách

  Cena
208 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
prodáno