Vysvědčení Josefa Kohouta z hotelu De Saxe v Praze z roku 1923.

Hotel De Saxe osvědčuje, že Josef Kohout pracoval ve jmenovaném hotelu od 6. května do 30. srpna 1923 jako jídlonosič k plné spokojenosti ředitelství. Dvě razítka, kolek, podpis ředitele. Datováno 30. srpna 1923.


Vysvědčení Josefa Kohouta z hotelu De Saxe v Praze z roku 1923.
Kategorie:
Dokumenty

  Cena
104 Kč (vč. DPH)
  Dostupnost
volné