Obchod

Básnický almanach 1956.

Básnický almanach 1956.

Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. Klub čtenářů svazek 67. Clpl. vazba s kresbou, 305 (14) s. Uspořádal František Hrubín. Ilustrace a vazba Václav Sivko. Typografická úprava Václav Rein.

První vydání.

Cena: 37 Kč


Brno.

Brno.

Kabinetní fotografie 10,5 x 6,1 cm. Fotografoval atelier Oscar Kramer, Wien. Nedatováno.

Cena: 37 Kč


Deutsche Plastik des Mittelalters.

Deutsche Plastik des Mittelalters.

Sauerlandt, Max (1880 - 1934)

Leipzig, Königstein im Taunus, Karl Robert Landwies, 1941. Die Blauen Bücher. OBr., 126 (1) s. 110 čb. obrazových příloh.

Cena: 37 Kč


Oči milenek.

Oči milenek.

Nezval, Vítězslav (1900 - 1958)

Praha, Československý spisovatel, 1964. Malá edice poezie. Clpl. vazba s kresbou, 230 (8) s. Uspořádal a doslov napsal Miroslav Florian. Vazba a typografická úprava s kresbami Pabla Picassa Zdenek Seydl.

První vydání.

Cena: 37 Kč


Zpěvy staré Číny.

Zpěvy staré Číny.

Mathesius, Bohumil (1888 - 1952)

Praha, Melantrich, 1940. Poesie svazek 33. OBr., 81 (5) s.

Výborný stav.

Cena: 37 Kč


Ex libris Dr. E. Jahnová.

Ex libris Dr. E. Jahnová.

Slavík, Jiří (1948 - 2017)

Linoryt 10 x 8 cm. Signováno vlevo dole v desce, nedatováno.

Cena: 37 Kč


Ex Libris Jiřina Kalvodová.

Ex Libris Jiřina Kalvodová.

Slavík, Jiří (1948 - 2017)

Linoryt 10 x 7,9 cm. Nesignováno, nedatováno.

Cena: 37 Kč


Svatý Václav.

Svatý Václav.

Pius XI, Papež (1856 - 1938)

Olomouc, Dr. Silvestr M. Braito O.P., 1945. 75. svazek Dominikánské edice Krystal. OBr., 18 s. Apošotlský list Pia XI. k mileniu sv. Václava. Překlad Timothea Vodičky.

Cena: 39 Kč


Hero a Leandros.

Hero a Leandros.

Musaios,

Praha, Jan Fromek, 1932. 10. svazek bibliofilské edice Odeon. Clpl. vazba, pap. obálka vevázána. 43(1) s. Ilustrace na titulním listě. Přeložil Ot. Jiráni. Celkem 700 číslovaných výtisků na papíře Velín chamois. Tento výtisk č. 56.

Bubla 4194.

Výborný stav.

Cena: 39 Kč


Ex libris Jana Beránka. Tiskařský lis s beránkem.

Ex libris Jana Beránka. Tiskařský lis s beránkem.

Florian, Michael (1911 - 1984)

Dřevoryt 7,5 x 6,4 cm. Nesignováno, nedatováno. Rok 1943.

Hradečný, Vaníček 93.

Cena: 40 Kč


Ex libris Leo Bartoš. Slovácký motiv.

Ex libris Leo Bartoš. Slovácký motiv.

Hrabal, Arnošt (1886 - 1969)

Dřevoryt 8,9 x 5,6 cm. Nesignováno, nedatováno. Rok 1931. 

Svozil 83.

Cena: 40 Kč


Ex libris B. Sedláček. Barokní kříž.

Ex libris B. Sedláček. Barokní kříž.

Hrabal, Arnošt (1886 - 1969)

Dřevoryt 9 x 5,5 cm. Signováno uprostřed dole v desce, nedatováno. Rok 1958.

Svozil 203.

 

Cena: 40 Kč


Ex libris Ing. Josef Stocký.

Ex libris Ing. Josef Stocký.

Kašpar, Adolf (1877 - 1934)

Zinkografie 8,6 x 5,9 cm. Signováno a datováno vlevo dole v desce. Rok 1928.

Cena: 40 Kč


Edvard Munch. Garfika.

Edvard Munch. Garfika.

Praha, b. n., 1959. OBr., nestr. (4 + 10 s.), 8 čb. fotografií, seznam vystavených děl. Text Johan H. Langaard. Grafická úprava Karel Vysušil. Katalog výstavy pořádané Svazem československých výtvarných umělců, Národní galerií a Skupinou grafiků Hollar v Praze.  

 

Cena: 40 Kč


Ex Libris BBB. Monogram TGM na pomníku.

Ex Libris BBB. Monogram TGM na pomníku.

Konůpek, Jan (1883 - 1950)

Zinkografie 6 x 3,8 cm. Nesignováno, nedatováno. Rok 1938. Menší varianta, černý otisk.

Petrovský 166.

Cena: 40 Kč


Edvard Munch. Grafika.

Edvard Munch. Grafika.

Praha, b.n., 1959. OBr., nestr. (4 + 10 s.). 8 čb. vyobrazení, seznam vystavených děl. Text Johan H. Langaard. Grafická úprava Karel Vysušil. Katalog výstavy pořádané Svazem československých výtvarných umělců, Národní galerií a Skupinou grafiků Hollar v Praze. 

Cena: 40 Kč


Klaunovo pozdní odpoledne. Úsměvy Jana Wericha.

Klaunovo pozdní odpoledne. Úsměvy Jana Wericha.

Thiele, Vladimír (1921 - 1997)

Tišnov, Klub přátel výtvarného umění, 1988. Malé tišňovské úsměvy svazek 2. OBr., volně vložené listy, 57 s. Grafická úprava Jan Martinec. Ilustrace od různých autorů v textu. 

Výborný stav.

Cena: 40 Kč


Chlapec.

Chlapec.

Cinybulk, Vojtěch (1915 - 1994)

Dřevoryt 11,2 x 7,3 cm. Hnědý otisk. Pod dřevorytem tištěný text, citát Jakuba Obrovského.

Cena: 40 Kč


Tři články o vlastenectví.

Tři články o vlastenectví.

Čapek, Karel (1890 - 1938)

Praha, Útsřední dělnické knikupectví a nakladatelství, 1935. OBr., 14 (1) s. Otištěno z Lidových novin.

 

Cena: 40 Kč


Ex Libris Ant. Bucháček.

Ex Libris Ant. Bucháček.

Paulus, Vincenc (1840 - 1913)

Dřevoryt 8,1 x 6,6 cm. Nesignováno, nedatováno. Tisk na hnědém papíře.

 

Cena: 40 Kč