Knihy, Literatura

Goethe. Ein Bilderbuch. Sein Leben und Schaffen in 444 Bildern.

Goethe. Ein Bilderbuch. Sein Leben und Schaffen in 444 Bildern.

Payer-Thurn, Rudolf (1867 - 1932)

Leipzig, Günther Schulz, b.d. Clpl. vazba, 23 s. textu, 192 s. barevných a  čb. obrazových příloh. 

Skvrnky na obálce a některých stránkách.

Cena: 45 Kč


Základy slavistiky.

Základy slavistiky.

Petr, Jan (1931 - 1989)

Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Učebnice pro vysoké školy. Clpl. vazba, 143 s. Návrh vazby Helena Hodková. 

První vydání.

Cena: 82 Kč


Vrchlickému nablízku.

Vrchlickému nablízku.

Pražák, Albert (1880 - 1956)

Praha, Družstevní práce, 1945. Svět, nová řada XLI. Clpl. vazba, pap. přebal, 245 (4) s. Černovílé obrazové přílohy. Obálka Jaroslav Šváb. Typografická úprava Vojtěch Hanč.

První vydání. Výborný stav.

 

Cena: 82 Kč


Petr Bezruč 1867 - 1947.

(autogram) Petr Bezruč 1867 - 1947.

Bez místa vydání, Klub českých turistů, 1947. OBr., 29 s. 18 čb. fotografií v textu. Klub českých turistů svému čestnému členu Petru Bezručovi k jeho osmdesátým narozeinám. Uspořádal Jaroslav Dostál. Podpis Petra Bezruče na titulním listě.

Výborný stav.

Cena: 134 Kč


Petr Bezruč a jeho kraj.

Petr Bezruč a jeho kraj.

Ostrava, Adolf Perout, 1913. OBr., 60 (4) s.

Cena: 59 Kč


Rodinné listy Karla Sabiny.

Rodinné listy Karla Sabiny.

Praha, Melantrich, 1947. OBr., 145 s. Uspořádal Jan Thon. Obálka nakladatelství Melantrich.

První vydání.

Cena: 82 Kč


Rukopis Královédvorský.

Rukopis Královédvorský.

Praha, Melantrich, 1912. Plpl. vazba, 70 (1) s, 5 stran ukázek originálu. Připojen deník prof. J.L. Píče o cestě do Paříže a Milána za paleograficko-chemickou zkouškou RK.

Cena: 200 Kč


Geschichte der Deutschen Litteratur.

Geschichte der Deutschen Litteratur.

Scherer, Wilhelm (1841 - 1886)

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1908. Clpl. vazba s ražbou a zlacením, kapitálek, 833 (1) s. Ve frontispisu portrét autora. 

První vydání.

Cena: 252 Kč


Dichtung und Dichter der Zeit. Eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte.

Dichtung und Dichter der Zeit. Eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte.

Soergel, Wilhelm Albert (1880 - 1958)

Leipzig, H. Voigtländer, 1911. Clpl. vazba s ražbou, 892 s. 345 vyobrazení v textu. Na titulním listě razítko: Stadtbücherei Komotau.

Cena: 171 Kč


O literárním braku.

O literárním braku.

Soldan, Fedor (1903 - 1979)

Praha, Život a práce, 1941. OBr., fólie, 111 (4) s. Obálka František Vojáček.

Částečně nerozřezáno. Výborný stav.

Cena: 82 Kč


Lásky a milenky našich básníků.

(autogram) Lásky a milenky našich básníků.

Strejček, Ferdinand (1878 - 1963)

Praha, F. Topič, 1928. Clpl., vazba, kapitálek, pap. obálka vevázána. 125 (2) s., 11 čb. vyobrazení v textu. Na patiulu věnování Ferdinanda Strejčka s datem 10. září 1928.

Cena: 252 Kč


S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem.

S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem.

Praha, Památník národního písemnictví, 2001. OBr., pap. přebal, 143 s. Ilustrace a čb. fotografie v textu. Z textů, dokumentů a fotografií, knižně většinou nepublikovaných sestavily Marie Jirásková a Hana Klínková. Grafická úprava Tomáš Kropáček. Vydáno k 100. výročí narození Jaroslava Seiferta. Vložena příloha s textem a barevnými fotografiemi obálek prvních knižních vydání básníka.

První vydání.

Cena: 89 Kč


Sborník Národního muzea v Praze. Acta musei nationalis Pragae. Řada C - Literární historie. Svazek XXX., 1985 - číslo 1-2.

Sborník Národního muzea v Praze. Acta musei nationalis Pragae. Řada C - Literární historie. Svazek XXX., 1985 - číslo 1-2.

Praha, Národní muzeum v nakladatelství Panorama, 1988. Obr., 242 s. Řídí PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc. Sborník věnován knihovně Františka Palackého. Sestavili: Jaroslav Vrchotka, Alena Skwarlová, Květuše Makovcová. 

Cena: 89 Kč


Slovenská prítomnosť literárna a umelecká.

Slovenská prítomnosť literárna a umelecká.

Praha, L. Mazáč, 1931. Sborník Elánu. Clpl. vazba, pap. přebal, 249 (6) s. Redigoval Ján Smrek. Obálka J.R. Vávra a Kittner. Vazba a typografická úprava J.R. Vávra. Barevné a čb. přílohy, fotografie a ilustrace v textu.

Výborný stav. S obálkou se téměř nevyskytuje !

Cena: 1 499 Kč


Sto listů Jana Amosa Komenského.

Sto listů Jana Amosa Komenského.

Praha, Jan Laichter, 1942 (správně 1945). Clpl. vazba s ražbou, pap. přebal, 398 s. Ilustrace v textu. 22 čb. obrazových příloh. Vybral a uspořádal prof. Bohumil Ryba.

Kniha zadržena protektorátní censurou. Výborný stav.

 

Cena: 119 Kč


Světová literatura. Číslo 5, ročník třetí.

Světová literatura. Číslo 5, ročník třetí.

Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. OBr., 256 s. Ilustrace a čb. fotografie v textu. Grafická úprava Alois Hudek. Na obálce použity reprodukce obrazů Bernarda Buffeta.

Cena: 42 Kč


Shaw. Ideologie a dramatika.

(Sutnar Ladislav) Shaw. Ideologie a dramatika.

Tetauer, Frank (1903 - 1954)

Praha, Družstevní práce, 1929. Svět. Nová řada II. OBr., 166 (4) s. Obálka a typografická úprava Ladislav Sutnar. Ilustrace a fotografie v textu. Celkem 1100 výtisků.

Pravý horní roh první strany obálky kdysi ohnutý.

Cena: 251 Kč


Maurice Maeterlinck.

Maurice Maeterlinck.

Tille, Václav (1867 - 1937)

Praha, J. Otto, 1910. Sbírka přednášek a rozprav serie V., číslo 9. Clpl. vazba s ražbou, pap. obálka vevázána, 550 (3) s. Ve frontispisu podobizna Maruice Maeterlinka.

Vazba mírně poškozena.

Cena: 89 Kč


Theodor Körner´s sämmtliche Werke. Illustrierte Pracht-Ausgabe. Band 1 + Band 2.

Theodor Körner´s sämmtliche Werke. Illustrierte Pracht-Ausgabe. Band 1 + Band 2.

Wien, Leipzig, Prag, Sigmund Bensinger, 1882. Clpl. s ražbou a zlacením, 440 + 426 (1) s. Ilustrace v textu. Sestavil Heinrich Laube.

U prvního dílu patitul a titulní list uvolněn ve hřbetě.

Cena: 505 Kč


Topičův almanach 1883 - 1933.

(Rajman Jenda) Topičův almanach 1883 - 1933.

Praha, F. Topič, 1933. OBr., karton se štítkem, papírová obálka vevázána. 76 (3) s. + 1 (1) s. Vazba Jenda Rajman, signováno razítkem na předsádce. Grafická úprava Cyril Bouda. Ilustrace v textu od Mikoláše Alše a Cyrila Bouda. Textová část Josef Knap.

Výborný stav.

Cena: 208 Kč