Autogramy, Korespondence

Pohlednice s přáním.

Pohlednice s přáním.

Bílek, František (1907 - 1985)

Pohlednice s reprodukcí Bílkovy kresby. Vzadu přání pro JUC. Jaromíra Uhlíře. Datováno Velikonoce 1921. Psáno po jedné straně modrým perem, podepsáno přejí Bílkovi.

Sbírka Dr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů. 

Cena: 249 Kč


Pohled Ludvíku Kunderovi.

Pohled Ludvíku Kunderovi.

Binek, Jiří

Pohled z Karlových Varů. Známka, razítko, prošlé poštou. Dle razítka datum odeslání 12.3. 1979. Psáno modrým perem. Binek zdraví ze svého léčení v Karlových Varech.

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Cikánek, Milan

Psáno na hlavičkovém papíře Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, jedna strana na stroji. Datováno Karlovy Vary dne 14. III. 1979. Milan Cikánek, šéf uměleckého souboru, informuje Ludvíka Kunderu o zahájení zkoušek. Podpis Milana Cikánka modrým perem.

Cena: 104 Kč


Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Pozdrav Ludvíku Kunderovi.

Dadák, Oldřich (1934)

Psáno po jedné straně modrým perem na kartonovém výstřižku z kalendáře. Adresát: Vážený pan Ludvík Kundera, Dimitrovova 12, Brno. Adresa opravena poštou. Známky, razítko, prošlé poštou. Datováno 19.8. 71. Pod textem malý náčrtek. Nalepena koláž.  

Cena: 104 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Florian, Michael (1911 - 1984)

Psáno po jedné straně černým perem, nedatováno. Florian konečně posílá před více než půl rokem objednané a zaplacené ex librisy.

Cena: 148 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Florian, Michael (1911 - 1984)

Datováno 20. března 1944. Michael Florian oznamuje, že zasílá slíbený štoček a prosí, aby adresát tento štoček zapůjčil Janu Žižkovi pro otisknutí ve "Sborníku pro exlibris". Psáno po jedné straně psacím strojem, podpis černým perem.

Cena: 148 Kč


Korespondenční lístek Vladimíru Nopovi.

Korespondenční lístek Vladimíru Nopovi.

Florian, Michael (1911 - 1984)

Adresát: Pan, Ph.C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Razítko, prošlé poštou. Datováno 20.3. 1941. Florian slibuje vyhotovení ex libris, odmítá však pracovat leptem, neboť se v něm "tuze nevyzná". Psáno na psacím stroji, podpis černým perem.

Cena: 148 Kč


Korespondenční lístek Ludvíku Kunderovi.

Korespondenční lístek Ludvíku Kunderovi.

Gála, Antonín (1905 - 1997)

Datováno 28/10 81. Známka, prošlé poštou. Adresát: Pan Ludvík Kundera, spisovatel, náměstí Kunštát. Odesílatel: Antonín Gála, Bělohorská 39, Brno 636 00. Spisovatel Gála píše Kunderovi, že ho navštíví. Zároveň ho coby obdivovatele Františka Halase prosí, aby se účastnil pouti k Halasově hrobu u příležitosti jeho nedožitých 80-tých narozenin a pronesl tu pár slov o jeho díle a vztahu ke Kunštátu. Na korespondenčním lístku poznámka od Ludvíka Kundery: Došlo pozdě !

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Glivický, Josef (1903 - 1991)

Datováno Prostějov 2.7. 1978. Jiří Glivický sděluje manželům Kunderovým, kdy bude v Prostějově a zve je k sobě na návštěvu. Psáno po jedné straně na stoji, podpis Glivického modrým perem. Na levé straně dřevoryt Karla Svolinského signovaný vlevo v desce.

Cena: 134 Kč


Dopis redaktoru Lidových novin.

Dopis redaktoru Lidových novin.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Bez místa odeslání, datováno 24.7. 30. Psáno na modrém dopisním papíře po jedné straně černým perem. Zpráv z domova má málo, spíše by mohl poslat příspěvky ze zahraničí. Má ale mnoho práce, tak až po prázdninách. Nové verše zatím uveřejnit nechce, jakmile to bude aktuelní, obrátí se na Lidové noviny.

Cena: 119 Kč


Dopis redaktoru Lidových novin.

Dopis redaktoru Lidových novin.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Bez místa odeslání, datováno 23. VII. 30. Psáno po jedné straně černým perem, modrý dopisní papír. Hanuš zasílá 20 hudebních zpráviček, které mohou být použity do fejetonové rubriky odpoledního vydání. Brzy pošle další.

Cena: 119 Kč


Vzkaz na kartičce.

Vzkaz na kartičce.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Nedatováno, bez místa odeslání. Psáno po jedné straně černým perem. Prosí přítele, aby přiloženou zprávu upravil, anebo ji otiskl, bude-li místo, celou.

Cena: 56 Kč


Pohlednice redaktoru Národních listů.

Pohlednice redaktoru Národních listů.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Pohlednice s upoutávkou kabaretu Červená Sedma: Eda Bass zpívá svoje "letáky" v Červené Sedmě. Známky, razítka, prošlé poštou. Adresát: Pan redaktor F.P. Malý, "Národní Listy", Mariánská ulice. Nedatováno, bez místa odeslání, dle razítka Praha, 8.XI. 30. Psáno černým perem. Hanuš sděluje svou adresu, žádá o zaslání peněz a exempláře novin.

Mírně ušpiněno.

Cena: 96 Kč


Dopis redaktoru Národní Demokracie.

Dopis redaktoru Národní Demokracie.

Hanuš, Otakar (1890 - 1940)

Bez místa odeslání, nedatováno. Psáno po jedné straně černým perem. Posílá redaktorovi svou knihu a prosí, aby se o ní zmínil v listu Národní Demokracie.

Cena: 89 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Heřman, Zdeněk (1934 - 1996)

Datováno Praha, 26. X. 1981. Psáno po jedné straně černým perem. Posílá Kunderovi pár svých věcí, humorně žádá o přečtení. Doufá, že se v Kunštátě uvidí. Dole poznámka Ludvíka Kundery: Došlo pozdě !

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi na hlavičkovém papíře Divadla bratří Mrštíků.

Dopis Ludvíku Kunderovi na hlavičkovém papíře Divadla bratří Mrštíků.

Jabůrek, Stanislav (1951)

Stanislav Jabůreb vítá jménem dramaturgů Ludvíka Kunderu v divadle a přeje mu hodně úspěchů. Psáno po jedné straně na stroji. Bez místa odeslání (Brno), nedatováno. Podpis Jabůrka a neznámého kolegy modrým perem.

Cena: 119 Kč


Dopis režiséru Vladimíru Čechovi.

Dopis režiséru Vladimíru Čechovi.

Jakeš, Miloš (1922)

Psáno na hlavičkovém papíře Předseda Ústřední kontrolní a revizní komise Komunistické strany Československa. Datováno Praha 30. října 1974. Miloš Jakeš přeje Vladimíru Čechovi k 60. narozeninám. Psáno po jedné straně na stroji. Podpis modrým perem.

Cena: 297 Kč


Vizitka se vzkazem.

Vizitka se vzkazem.

Kaminský, Bohdan (1859 - 1929)

Vizitka s natištěným jménem spisovatele, 7,3 x 11,6 cm. Psáno po jedné straně černým perem. Datováno Kr. Vinohrady 20/V 1925. Kaminský přeje Uhlířovi vše nejlepší a pozdravuje ho.

Sbírka Dr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

Cena: 99 Kč


Pohlednice Vladimíru Nopovi.

Pohlednice Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Pohlednice Zlín - Baťovy kolonie, známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Titl. Ph. C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Datováno 28. 6. 44. Kobzáň oznamuje svůj příjezd do Kroměříže. Žádá Nopa o navrácení zbylých kreseb, resp. pracovního materiálu. Psáno po jedné straně modrým perem.

Cena: 119 Kč


Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Barevná pohlednice: Antoš Frolka, Slovácké obrázky. Serie II. 2. Lhotačka s hráběma. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Ph. C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Datováno Zlín 19.3. 43. Kobzáň děkuje za ponechanou volnost při hledání tématu exlibris a sděluje, že vybral téma svobody. Psáno po jedné straně modrým perem.

Cena: 119 Kč