Autogramy, Korespondence

Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno 7.5. 44, bez místa odeslání. Kobzáň se omlouvá Nopovi, že popletl jeho titul na ex libris. Zároveň mu slibuje předání štočku, kreseb a dřevorytu. Bude v Kroměříži kolem 20. t.m. Pokud ne, manželka pojede do Kroměříže dřív, nechá mu je někde a nebo se mohou sejít v kavárně, buď s ní, s dědečkem a nebo s ním. Děkuje za předání věcí v Brně. Paní K.M. (Karla Mahenová, vdova po spisovateli Jiřím Mahenovi) se zavděčil. Psáno po jedné straně černým perem. 

Cena: 89 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno Jesenná u Vizovic, 11.4. 44. Kobzáň posílá náčrtek a dva zkušební tisky ex libris Nopa. Vyretušuje ho a pošle v nejbližších dnech do Kroměříže. Přiveze i žádané kresby na vybrání. Nop navrhuje platbu v naturáliích, což Kobzáň přijímá, ale prosí, aby balík poslal vdově po spisovateli Jiřím Mahenovi, paní Karle Mahenové. V době přídělů nemají přebytek, ale ona potřebuje pomoc více. Psáno po dvou stranách černým perem.

Na papíře malé skvrnky vlhka.

 

 

 

Cena: 104 Kč


Dopis Vladimíru Nopovi.

Dopis Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Bez místa odeslání, datováno 13.4. 44. Kobzáň potvrzuje přijetí zásilky, křižovala se s jeho. Zve Nopa do Kroměříže, mohli by se sejít v kavárně, přivezl by kresby k nahlédnutí a vybrání a štoček. Druhé ex libris udělá jako dřevoryt. Bude mu vyprávět, jak je to s výtvarnictvím bledé. V dopise také potvrzuje, že zná paní Karlu Mahenovou, vdovu po spisovateli Jiřím Mahenovi. Nechtěl se ale zdržovat korespondováním. Psáno po jedné straně na stroji, korektury a podpis červenou pastelkou.

Cena: 59 Kč


Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Adresát: Pan Ph.C.V. Nop, Zborovice u Kroměříže. Razítko, prošlé poštou. Datováno 17./6. 1943. Bez místa odeslání, dle razítka Zlín. Jan Kobzáň popisuje stěhování na chalupu v Jesenné. Slibuje Nopovi poslání kreseb, dřevoryt musí ještě počkat. Prosí, aby se nezlobil. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 59 Kč


Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Dopisnice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Adresát: TiR. Ph.C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Razítko, prošlé poštou. Bez místa odeslání, dle razítka Vizovice. Datováno 12.7. 44. Omlouvá se, že svou cestu na Soláň musí odložit, přijede později. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 45 Kč


Dopisnice Vladimíru Nopovi.

Dopisnice Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Datováno 24.4. 44. Razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Ph. C. Vlad. Nop, Zborovice u Kroměříže. Kobzáň děkuje Nopovi za dopis. Štoček s nátisky pošle teprve po 1.5. Prosí Nopa, aby nezasvěcoval ostatní lidi do jejich záležitostí. Má hodně práce, a proto šetří řádky i inkoust. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 59 Kč


Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Barevná pohlednice: Antoš Frolka, Slovácké obrázky. Serie II. 2. Lhotačka s hráběma. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Ph. C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Datováno Zlín 19.3. 43. Kobzáň děkuje za ponechanou volnost při hledání tématu exlibris a sděluje, že vybral téma svobody. Psáno po jedné straně modrým perem.

Cena: 119 Kč


Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Pohlednice pro Vladimíra Nopa.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Barevná pohlednice s reprodukcí obrazu František Podešva: Na brambory, (Majetek Elektrických podniků města Prahy). Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Pan Ph. C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Datováno 9.7. 44. Kobzáň děkuje za zaslané kresby, dostal je v pořádku. Zve Vladimíra Nopa na Soláň do Beskyd, bude tam 15. a 16. t.m. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 119 Kč


Pohlednice Vladimíru Nopovi.

Pohlednice Vladimíru Nopovi.

Kobzáň, Jan (1901 - 1959)

Pohlednice Zlín - Baťovy kolonie, známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Titl. Ph. C. Vladimír Nop, Zborovice u Kroměříže. Datováno 28. 6. 44. Kobzáň oznamuje svůj příjezd do Kroměříže. Žádá Nopa o navrácení zbylých kreseb, resp. pracovního materiálu. Psáno po jedné straně modrým perem.

Cena: 119 Kč


Dopis neznámému adresátu.

Dopis neznámému adresátu.

Koreček, Miloš (1908 - 1989)

Datováno Brno 17.8. 1982. Posílá pět námětů k předběžnému zamyšlení ohledně oslav pana Zdeňka Veselého, výtvarného ztvárnění. Psáno na hlavičkovém papíře po jedné straně na stroji, podpis modrým perem.

Cena: 252 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Kříž, Karel

Datováno Liberec 9.1. 79. Psáno na hlavičkovém papíře Divadla F.X. Šaldy v Liberci, jedna strana na stroji, podpis modrým perem. Kříž děkuje za novoročenku a přeje všechno nejlepší v novém roce. Odepisuje po delší odmlce díky nemocem. Posílá fotografie z inscenace Matka Kuráž, další budou následovat. Budou se dělat znovu, protože scénograf Jaroslav Malina bude Kuráž vystavovat na Quadriená

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Krša, František Fanyn

Datováno Dolní Bojanovice, dne 23.11. 78. Fanyn Krša zve Ludvíka Kunderu na návštěvu, díky nedostatku času promeškali období burčáku, což je neodpustitelné. Popisuje svou adresu, zve Kunderu kdykoliv, třeba o svátcích. Psáno na stroji po jedné straně, podpis a monogram modrým perem.

Cena: 104 Kč


Pohlednice s kresbou Ludvíka Kuby: Ženy ze skoplské Černé Hory.

Pohlednice s kresbou Ludvíka Kuby: Ženy ze skoplské Černé Hory.

Kuba, Ludvík (1863 - 1956)

Datováno Karlín, Na střelnici, 4. 14/IV 1934. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Velectěný pán, p. Dr. Ing. K. Šmirous, velkoobchodník, Smíchov, Fibichova, 19. Kuba blahopřeje Šmirousovi k otištění jeho barevných fotografií v knize. Psáno po jedné straně na stroji, podpis modrým perem.

Cena: 163 Kč


Dopis pro Dolfu Bartošíka.

Dopis pro Dolfu Bartošíka.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Datováno Gottwaldov I - 18.IV. 1951. Psáno po dvou stranách modrým perem. Kubíček děkuje za přání k 60-tým narozeninám, trpce bilancuje svůj život a práci. Posílá pár grafických souborů, které vytvořil jen pro své přátele. Přiloženo tištěné poděkování za přání s orig. dřevorytem signovaným tužkou.

Cena: 178 Kč


Vizitka se sdělením.

Vizitka se sdělením.

Mařánek, Jiří (1891 - 1959)

Vizitka a natištěným jménem. Na druhé straně sdělení černým perem pro neznámého redaktora. Nedatováno.

Cena: 92 Kč


Dopis neznámému adresátu.

Dopis neznámému adresátu.

Novotný, Miloslav (1894 - 1966)

Datováno V Praze 28.I. 44. Psáno na listu papíru po jedné straně černým perem. Novotný oplácí díky a těší se na další výměnu.

Cena: 104 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Oslzlý, Petr (1945)

Datováno V Brně 27. listopadu 1981. Psáno na papíře A4 po jedné straně na stroji. Podpis a poznámky modrým perem. Připravuje se televizní záznam Kunderovy hry Svatba. Oslzlý proto žádá Kunderu, aby se podíval na škrty v písni, které si vyžádala cenzura. Žádá ho, aby píseň přepracoval a navrátil jí tak původní smysl.  

Cena: 208 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Plešák, Miroslav (1934)

Bez místa odeslání (Gottwaldov). Datováno 30.3. 1979. Psáno na hlavičkovém papíře Divadla pracujících. Jedna strana na stroji. Plešák informuje Kunderu o uzavření smlouvy a o výši honoráře. Žádá ho, jestli by koncem srpna a nebo začátkem září nepronesl pár slov k hercům. Podpis modrým perem.

Cena: 89 Kč


Dopis Ludvíku Kunderovi.

Dopis Ludvíku Kunderovi.

Poledňáková, Marie (1941)

Datováno Praha dne 11.5. 1979. Psáno na hlavičkovém papíře Československé televize. Jedna strana na stroji, podpis modrým perem. Poledňáková vrací Kunderovi dva jeho texty, které našla doma.

Cena: 148 Kč


Dopis.

Dopis.

Pour, Václav (1904 - 1987)

Arch papíru. Vlevo ručně kolorovaná zinkografie signovaná vpravo dole tužkou. Vlevo text černým perem. Datováno Praha, duben 1979. Adresátka: paní Buršová, knihovnice. Pour děkuje za přání k Velikonocům.

 

Cena: 104 Kč