Knihy, Knihy o knihách

Anderthalb Jahrhundert. Rudolf M. Rohrer. 1786 - 1936. Die Geschichte einer deutschen Drucker- und Verlegerfamilie.

Anderthalb Jahrhundert. Rudolf M. Rohrer. 1786 - 1936. Die Geschichte einer deutschen Drucker- und Verlegerfamilie.

Brünn u. Baden bei Wien, Rudolf M. Rohrer, 1937. Clpl. vazba, 146 (5) s. Barevné a čb. obrazové přílohy. 

Cena: 334 Kč


Kniha potřebuje reklamu.

Kniha potřebuje reklamu.

Branald, Adolf (1910 - 2008)

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1988. OBr., volně vložené listy, 44 s. Ilustrace v textu. Grafická úprava Václav Bláha. Celkem 850 výtisků. Neprodejná prémie SČB na rok 1985.

Výborný stav.

 

Cena: 111 Kč


Die Büchergilde. Zeitschrift der Büchergilde Gutenber. Jahrgang 1933.

Die Büchergilde. Zeitschrift der Büchergilde Gutenber. Jahrgang 1933.

Berlin, Büchergilde Gutenberg, 1933. Clpl. vazba, pap. obálky vevázány. 207 (1) s., čb. vyobrazení v textu. Celkem 12 čísel svázáno v jednom svazku.

Kompletní ročník. Obálka 8 čísla chybí.

Cena: 371 Kč


Knižní úprava a řemeslná sazba v knihtisku.

(autogram) Knižní úprava a řemeslná sazba v knihtisku.

Hála, Rudolf

Praha, Orbis, 1927. OBr., 37 s. Ve frontispisu portrét knhtiskaře Christiophea Plantina. Typografická úprava Rudolf Hála. Na titulním listě věnování autora Antonínu Tvrdému. Celkem 1200 výtisků, z toho 200 na ručním papíře Umbria. 150 z nich bylo vydáno u příležitosti III. bibliofilského večera Spolku českých bibliofilů. Tento výtisk jeden z nich. 

Sáňka 1489.

Cena: 401 Kč


Česká kniha v minulosti a její výzdoba.

Česká kniha v minulosti a její výzdoba.

Horák, František (1911 - 1983)

Praha, František Novák, 1948. Edice Naše poklady. Plpl. vazba s ražbou a zlacením, 253 s. 145 čb. vyobrazení. Jedna barevná příloha.

Cena: 163 Kč


Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách.

(autogram) Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách.

Květ, Jan (1896 - 1965)

Praha, FF UK, 1927. Práce z vědeckých ústavů svazek XVI. OBr., 176 s., 136 čb. vyobrazení v obrazových přílohách. Na patitulu věnování autora s datem listopad 1928.

Mírně poškozený hřbet. Oceněno cenou z fondu Kašpara Šternberka za rok 1927. 

Cena: 416 Kč


Knížka o čtení praktickém.

Knížka o čtení praktickém.

Brno, Kočí, 1924. OBr., 136 (6) s. 

Na hřbetě název zelenou propiskou.

Cena: 148 Kč


Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

(autogram) Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466 - 1870).

Martinčík, Richard (1875 - 1959)

Olomouc, n.vl., 1928. OBr. se štítkem, červená varianta. 16 s. Vydáno pro účastníky prvé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Olomouci dne 17. května 1928. Celkem 50 výtisků na ručním papíře Zanders. Za textem věnování autora Aloisovi Foskovi s datem 17/V 1928.

Sáňka 1739.

Výborný stav.

Cena: 208 Kč


Manuel de l´Amateur de Livres Illustres Modernes 1875 - 1975. Dva svazky.

Manuel de l´Amateur de Livres Illustres Modernes 1875 - 1975. Dva svazky.

Monod, Luc

Neuchatel, Ides et Calendes, 1992. Clpl. vazby, pap. přebaly. 1854 s. Celkem 2 svazky, A-K + L - Z.

Papírové obálky ušpiněny.

Cena: 7 865 Kč


O knize antické.

O knize antické.

Müller, Karel

Praha, Václav Petr, 1943. Svazky Úvah a studií svazek 82. OBr., 30 (1) s.

Výborný stav.

Cena: 59 Kč


O některých anglických bibliofilech a trochu i o sobě.

O některých anglických bibliofilech a trochu i o sobě.

Obrátil, Karel Jaroslav (1866 - 1945)

Praha, n. vl., 1929. OBr., 81 (2) s. Přednáška Spolku Českých Bibliofilů v Praze 4. března 1929. Celkem 400 číslovaných výtisků, z toho 30 na pravém japanu a 370 na ručním italském pap. Pordenone. Tento výtisk na Pordenone, č. 227.

Sáňka 1853.

Cena: 242 Kč


Polygrafický slovník. Dictionary of Printing Terms.

Polygrafický slovník. Dictionary of Printing Terms.

Praha, Státní nakldatelství technické literatury, 1976. Clpl. vazba s ražbou, pap. přebal, 654 s. Sestavili Antonín Rambousek a Antonín Pešek s kolektivem. Text anglický, německý, ruský, holandský, italský a český. Grafická úprava, vazba a přebal Oldřich Hlavsa. Druhé vydání.

Cena: 119 Kč


Prvých padesát roků trvání knihtiskárny Státního nakladatelství.

Prvých padesát roků trvání knihtiskárny Státního nakladatelství.

Praha, Státní nakladatelství, 1926. OBr., 204 s. Vložena mapa s umístěním Státní tiskárny od roku 1776. Napsáno ke 150. výročí založení tiskárny.

 

Cena: 119 Kč


Průvodce výstavou knižní kultury doby nové i staré.

Průvodce výstavou knižní kultury doby nové i staré.

Praha, Mezinárodní sjezd knihovníků, 1926. OBr., 336 ( 30) s., vyobrazení v textu. Sestavil Dr. A. Dolenský. Příručka pro výstavy mezinárodního sjezdu knihovníků a přátel knihy od 28. června do 7. července 1926 v Praze.

První strana obálky oddělena od hřbetu.

Cena: 104 Kč


Pětisté výročí knihtisku jsme oslavili prací.

Pětisté výročí knihtisku jsme oslavili prací.

Praha, Spolek Typografia, filiálka v Praze VII, 1940. OBr., Volně vložené archy, 31 s. Ilustrace Karel Svolinský. Typografická úprava Jindra Vichnar. Přiložena pozvánka na XXII. řádnou valnou hromadu v roce 1940 a pozvánka na přednášku : Proč nutno práci typograů hodnotit jako práci převážně duševní. Tisk pro účastníky valné hromady a příznivce Spolku.

Výborný stav.

Cena: 52 Kč


Ročenka českých knihtiskařů 1911.

Ročenka českých knihtiskařů 1911.

Praha, Spolek faktorů knihtiskáren a písmolijen pražských, 1910. Clpl. s ražbou, 294 s. + LXIV s. insertní část, mnoho obrazových příloh, vyobrazení v textu. Přiloženy čtyři rozkládací tabulky. Dekorativní vignety Otakar Štáfl. Uspořádali Emil Geistlich a Josef Mrkvička.

Některé listy uvolněny ve hřbetě.

Cena: 208 Kč


Slovanská knihověda. Ročník I., č. 3. - 4.

Slovanská knihověda. Ročník I., č. 3. - 4.

Praha, Československá společnost knihovědná, 1931. OBr., 75 s. (str. 83 - 158). Redigoval Z. Tobolka. 

Poškozená obálka, hřbet chybí.

Cena: 208 Kč


Slovanský katalog bibliografický za rok 1878.

Slovanský katalog bibliografický za rok 1878.

Praha, Spolek českoslovanských knihkupců, 1879. OBr. 69 s. bibliografie české + 112 s. bibliografie polské + 10 s. bibliografie maloruské + 2 s. bibliografie lužickosrbské + 4 s. bibliografie slovinské + 12 s. bibliografie chorvatské + 10 s. bibliografie srbské. Redakce A. Michálek a Jar. Klouček.

Obálka poškozená. Nerozřezáno.

Cena: 208 Kč


Josef Čapek a kniha. Soupis knižní grafiky. I. díl. Obálky.

Josef Čapek a kniha. Soupis knižní grafiky. I. díl. Obálky.

Thiele, Vladimír (1921 - 1997)

Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. Česká kniha svazek 2. Clpl. vazba, pap. přebal, 290 (3) s. Barevné obrazové přílohy, ilustrace v textu. Vazba, obálka a typografická úprava Zdeněk Seydl. Celkem 5000 výtisků.

První vydání. Výborný stav. Na přední straně obálky trhlinka.

Cena: 1 187 Kč


Das wahre Gesicht des Verlagsbuchhandels.

Das wahre Gesicht des Verlagsbuchhandels.

Unwin, Stanley (1884 - 1968)

Stuttgart, C.E. Poeschel, 1927. Clpl. vazba , 352 (4) s. Na předsádce Exlibris Vlastimil Vokolek, dřevoryt od Vlastimila Vokolka.

Cena: 74 Kč