Kresby

Žena s nůší.

Žena s nůší.

Štapfer, Karel (1862 - 1929)

Reprodukce kresby kolorovaná tuší, 9,5 x 4,5 cm. Nesignováno, nedatováno, vzadu poznámka tužkou: Karel Štapfer 1875.

Toman II., str. 558 - 559.

Pozůstalost ignáta Herrmanna.

Cena: 52 Kč


Žena se svíčkou.

Žena se svíčkou.

Mašek, Václav (1892 - 1972)

Originální kresba tuší 17,3 x 17,5 cm. Signováno vpravo dole tužkou, nedatováno. Po stranách poznámky tužkou pro tisk.

Chagall VIII, str. 115.

Cena: 119 Kč


Ex Poe-ticis Prof. Vladimír Nop.

Ex Poe-ticis Prof. Vladimír Nop.

Lukavský, Jaroslav (1923 - 1983)

Originální kresba tužkou a tuší na kartonu ze skicáku. 8,1 x 4,2 cm. Nesignováno, nedatováno. Rok 1948.

Soupis exlibris SSPE č. 39. Chagall VII., str. 218 - 219.

 

Cena: 148 Kč


Návrrhy pro Vladimíra Nopa.

Návrrhy pro Vladimíra Nopa.

Lukavský, Jaroslav (1923 - 1983)

List kartonu ze skicáku 29,5 x 19,6 cm. Několik návrhů kreslených po obou stranách tužkou a tuší. Signováno vlevo dole tužkou, nedatováno. Rok 1948.

Soupis exlibris SSPE č. 39. Chagall VII., str. 218 - 219.

Cena: 223 Kč


Švandovy dudy.

Švandovy dudy.

Štapfer, Karel (1862 - 1929)

Kresba na kartonu černým perem 5 x10,3 cm. Signováno vlevo dole černým perem, nedatováno. Ilustrace pro časopis Švanda dudák. Okolo poznámky tužkou pro tiskárnu. Vzadu poznámka modrou pastelkou. 

Toman II., str. 558 - 559.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Cena: 275 Kč


Nádraží.

Nádraží.

Štapfer, Karel (1862 - 1929)

Orig. kresba perem tuší, 8 x 11,5 cm. Signováno vlevo dole iniciálou, nedatováno. Pasparta. Vzadu poznámka Ignáta Herrmanna: Karel Štapfer 1875.

Toman II., str. 558 - 559.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Cena: 297 Kč


Ilustrace I.

Ilustrace I.

Štapfer, Karel (1862 - 1929)

Originální kresba perem 11,2 x 5,8 cm. Signováno vpravo dole, nedatováno. Lepená pasparta. Vzadu poznámka tužkou: Karel Štapfer 1875.

Toman II., str. 558 - 559.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Cena: 297 Kč


Erotická kresba.

Erotická kresba.

Barevná kresba 10 x 8,2 cm. Nesignováno, nedatováno. 30. léta 20. století. Montováno na karton.

Cena: 304 Kč


Kurtizána.

Kurtizána.

Barevný akvarel 10,1 x 17,4 cm. Signováno vpravo dole V. Nedatováno, 30. léta 20. století. Montováno na karton.

Cena: 304 Kč


Raketa kopírující terén.

Raketa kopírující terén.

Vodňanský, Jan (1941)

Kresba černou fixou 21 x 29,7 cm. Signováno a datováno vpravo dole černým perem J. Vodňanský 96. Kresba k autorově knize Chodící papiňák aneb řŘči u tabule.

Vodňanský, Jan: Chodící papiňák aneb Řeči u tabule. Praha, Volvox Globator, 1997.

 

Cena: 304 Kč


Kurtizána.

Kurtizána.

Barevný akvarel 16,2 x 12,5 cm. Nesignováno, nedatováno. Ca 30. léta 20. století.

Cena: 304 Kč


Podzimní vítr.

Podzimní vítr.

Barevný akvarel 14,8 x 9 cm. Nedatováno, nesignováno, ca 30. léta 20. století. Montováno na karton.

Cena: 304 Kč


Drahý odpočinek.

Drahý odpočinek.

Štapfer, Karel (1862 - 1929)

Koláž, kresba černým perem  kombinovaná s nalepeným tištěným textem,  27,7 x 25,1 cm. Signováno vpravo nahoře v kresbě, nedatováno. Ilustrace k básničce J. Švába pro časopis Švanda dudák.

Toman II., str. 558 - 559.

Cena: 356 Kč


El libroj Dolfa Bartošík. Originální návrh exlibris.

El libroj Dolfa Bartošík. Originální návrh exlibris.

Kubíček, Ruda (1890 - 1982)

Barevná kresba na kartonu 25,4 x 15,7 cm. Signováno vpravo dole iniciálou a tužkou R. Kubíček. Nedatováno. Poznámky tužkou pro tiskaře po stranách.

Vyšlo v časopise Bibliofil. Další zinkografie vytištěny pro majitele exlibris, esperantistu Dolfu Bartošíka. Kresba pochází z jeho sbírky.

Chagall VI., str. 375 - 376.

Cena: 371 Kč


Korint.

Korint.

Stehlík, Ladislav (1907 - 1986)

Kresba tuší kolorovaná akvarelem 14 x 19.8 cm. Signováno vpravo dole tuší, datováno 29. 6. 1970. Pasparta, lepený rám, sklo.

Chagall XV, str. 69.

 

Cena: 386 Kč


P.F. 83

P.F. 83

Zykmund, Václav (1914 - 1984)

Koláž na žlutém papíře 14,5 x 5,1 cm. Signováno a datováno vpravo dole tužkou V. Zykmund 82.

Chagall XI., str. 317 - 319.

Cena: 327 Kč


Průřez hlavou mzdové účetní.

Průřez hlavou mzdové účetní.

Vodňanský, Jan (1941)

Kresba černou fixou 21 x 29,7 cm. Sigtnováno vpravo dole černým perem, nedatováno. Kresba k autorově knize Chodící Řeči u tabule.

Vodňanský, Jan: Chodící papiňák aneb Řeči u tabule. Praha, Volvox Globator, 1997.

 

Cena: 401 Kč


State Louis: Polední Big Beat.

State Louis: Polední Big Beat.

Mikulka, Alois (1933)

Ručnš kolorovaná ilustrace 11,5 x 17 cm. Signováno červenou pastelkou vlevo uprostřed. Nedatováno.

Chagall VIII., str. 299 - 300.

Cena: 351 Kč


Návhr Ex Libris Jana Urbánka. Žena, růže, knihy.

Návhr Ex Libris Jana Urbánka. Žena, růže, knihy.

Kotrba, Emil (1912 - 1983)

Originální kresba perem tuší 17,8 x 12 cm. Signováno iniciálou vpravo uprostřed, nedatováno. Ruční papír.

Chagall VI., str. 112 - 113.

Cena: 499 Kč


Návhr Ex Libris Jana Urbánka. Čtenářka, růže, knihy, v pozadí strom.

Návhr Ex Libris Jana Urbánka. Čtenářka, růže, knihy, v pozadí strom.

Kotrba, Emil (1912 - 1983)

Originální kresba černým perem 16,9 x 12 cm. Signováno iniciálou vpravo dole, nedatováno. Ruční papír.

Chagall VI., str. 112 - 113.

 

Cena: 499 Kč