Autogramy

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Benešovský-Veselý, Jan Václav (1853 - 1904)

Datováno V Praze 23/3 79. Psáno na dopisním papíře, pět stran modrým perem. Veselý blahopřeje Herrmannovi k úspěchu jeho "Silhuetty", která ho vynese na vrchol literatury. Připravuje ho však i na kritiku a dostává se tak k hodnocení svého vlastního života a literárních úspěchů. Velmi depresivním způsobem se Herrmannovi svěřuje, uvažuje o sebevraždě, nevidí východisko. Omlouvá se, že se tak rozepsal a svěřil, už to nebude dělat. V horní části dopisu Veselého alegorická kresba.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Bez místa odeslání (Praha). Datováno 25/12 1889. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou časopisu Květy, dvě strany černým perem. Na první straně modrou pastelkou datum přijetí: 25/12 1889. Svatopluk Čech se Herrmannovi omlouvá, že mu věnoval knihu o ptáku Velikánu Velikánoviči. První archy už byly tištěny, když věc teprve dopisoval. Domníval se, že píše něco cenného, ale když věc dokončil, uvědomil si, že ji neměl vydávat. Prosí tedy o odpuštění, že knihu spojil s Herrmannovým jménem. Prosí o dobrou vůli, všichni jsou omylní.

Čech, Svatopluk - Kratochvilná historie o ptáku Velikánu Velikánoviči. Praha, F. Topič, 1890. Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Bez údajů. Psáno Svatoplukem Čechem, Herrmannem a pisatelkou V.Č. Dvě strany papíru A4 černým perem, Herrmannova poznámka a datum přijetí: 24/2 1896 tužkou. Pisatelka četla v Národních listech Herrmannův článek o nešťastném osudu učitelky Alžběty Houštecké. Domnívala se, že Ypsilon je Svatopluk Čech. Napsala mu proto dopis a zaslala pro učitelku 2 zl. poštovní poukázkou. Oboje Čech zasílá a připojuje pro učitelku své 3 zl. Na závěr mu děkuje za ústní i písemné uznání u příležitosti jeho kulatých narozenin. Prosí, aby zůstal i nadále jeho přítelem. Pozdravuje také členy Máje a děkuje za přání. Na konci dopisu si Herrmann poznamenal, kdo byla V.Č.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Červinka, Karel (1872 - 1949)

Datováno V Král. Měštci 13/IX. 3. Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Na první straně Herrmannova poznámka červeným perem: 13/9 903. Červinka zve Herrmanna na návštěvu. Píše, aby si vzal zbrojní průkaz, pušku mu půjčí. Půjdou si zastřílet do lesa a nebo na kachny na rybníku. Prosí, aby upřesnil datum své návštevy kvůli jídlu a ostatním přípravám. Ptá se také, zda mu vadí psi, má jich pět. Pokud ano, dal by je po dobu Herrmannovy návštěvy k hajnému.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Červinka, Karel (1872 - 1949)

Datováno V Králové Městci 22/X. 3. Psáno na dopisním papíře po čtyřech stranách černým perem. Červinka zasílá dvě nové věci pro svou knihu, Psa a Nemoc. Pokud by něco Herrmann potřeboval pro Švandu dudáka, může to použít. Pošle ještě další črty i básně. Dále zve Herrmanna na návštěvu a na lov. Prosí jen, aby si vzal lepší boty a kabát. Zimy se bát nemusí, příroda je tu krásná a nebude litovat. Dále vysvětluje, proč ho v Nymburce už nenašel, odvedl ho známý na návštěvu. Na závěr oznamuje, že v listopadu bude v Praze a že ho navštíví.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

 

Vyvolávací cena
180 Kč (213 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Červinka, Karel (1872 - 1949)

Datováno V Král. Měštci 21./VIII. 3. Psáno na dopisním papíře po pěti stranách černým perem. Na první straně Herrmannova datumka: 22 8. 1903. Červinka zasílá několik črt pro knihu. Ty, které očísloval římskými číslicemi, by uveřejnil. Ty, které podtrhl modře, nechává na posouzení Herrmannovi. Podepsal by se pseudonymem Václav Štika, ten se ujal. Knihu by nazval Nc. Vysvětluje proč a co název znamená. Vysázet by dal hned Šibenici a Roztomilý chef. Na ostatním se musí domluvit podle rozsahu knihy. Má ještě mnoho materiálu. Váží si toho, že mu dal Herrmannl tuto příležitost, ve všem se bude řídit jeho pokyny. Na závěr zve Herrmanna na návštěvu. Dozvěděl se o úmrtí jeho sestry, procházka po okolí by mu určitě psychicky pomohla.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.  

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Engelmüller, Ferdinand (1867 - 1924)

Datováno V Praze, 2.1. 1914. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou spisovatele, dvě strany černým perem. Na první straně datumka přijetí: 4. ledn. 1914. Engelmüller vyjasňuje nedorozumění, na Herrmanna se nezlobí. Děkuje  za zaslání knihy Foxl-Voříšek s věnováním. On i maželka se při čtení velmi bavili. Na závěr přeje vše nejlepší v novém roce.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna. 

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Vzkaz pro Ignáta Herrmanna.

Vzkaz pro Ignáta Herrmanna.

Grégr, Julius (1831 - 1896)

Bez údajů. Psáno na dopisním papíře po třech stranách modrou pastelkou. Na první straně Herrmannova poznámka tužkou: Datum ?. Grégr peskuje Herrmanna. Píše co, jak a kdy má dělat.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Vzkaz pro Ignáta Herrmanna.

Vzkaz pro Ignáta Herrmanna.

Heller, Servác Bonifác (1845 - 1922)

Bez údajů. Datumka přijetí: 8 10. 1912. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou Národních listů, jedna strana černým perem. Heller žádá o okamžité podepsání rekursů a vrácení do redakce nebo přímo dr. Rašínovi.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Herites, František (1851 - 1929)

Datováno V Praze, 3/8 1919, II Poříč 37. Psáno na dopisním papíře po čtyřech stranách černým perem. Na první straně datumka: 4 srp 1919. Herites komentuje poměry v současné literatuře. Dříve psal humoresky, teď mu humor chybí. Místo redaktora přijal je proto, aby se nedostalo do špatných rukou. Není řečeno kde, pravděpodobně v Národních listech. Chce shromáždit všechny spidovatelské proudy. Příspěvky mu přislíbil i prezident Masaryk. Pokud bude mít jeho rukopis do 20. t.m., nechá jej vysázet a přeložit do  angličtiny a francouzštiny. Na závěr pozdravuje celou rodinu.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

 

Vyvolávací cena
240 Kč (284 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Konvolur dvou autografů.

Konvolur dvou autografů.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935), Konrád, Edmond (1889 - 1957)

1. Dopis Edmonda Konráda Ignátu Herrmannovi. Datováno V Praze, dne 23. listopadu 1914. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Konrád posílá k Herrmannovi dánského šlechtice Edwina Dirckinck-Holmfelda, studenta slovanských jazyků, zvláště češtiny. Velmi si přál Herrmanna poznati a obdržeti nějakou jeho knihu.Na dopise datumka přijetí: 25. lstp. 1914. Jméno šlechtice podtrhl spisovatel červenou pastelkou. 2. Navštívenka barona Helmutha Emanuela Edwina Bernharda Dirckinck-Holmfelda. Na rubu Herrmannova poznámka černým perem, tužkou poznamenána baronova adresa v Praze. Herrmann popisuje Dirckinck-Holmfeldovu návštěvu. Navštívenka nalepena na dopise a opatřena datumkou: 25. lstp. 1914.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Poznámka.

Poznámka.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Bez údajů. Psáno na linkovaném papíře. Jedna strana černým perem a modrou pastelkou. Herrmann si poznamenává, jaké věnování napsal do I. a II. dílu své knihy Z notýsku Pavla Čamrdy. Připojuje podpisy.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Záznam vyprávění Mikuláše Alše.

Záznam vyprávění Mikuláše Alše.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Bez údajů. Psáno na listu papíru po jedné straně černým pere. Herrmann si zaznamenává vyprávění Mikoláše Alše o jeho původu aj.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

 

Vyvolávací cena
220 Kč (260 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Heveroch, Antonín (1869 - 1927)

Datováno 19 21/2 1919. Psáno na listu papíru s dřevorytem k Heverochovým padesátinám. Datumka přijetí: 23. II. 1919. Nahoře poznámka tužkou od Herrmanna: Prof. Heveroch. Profesor děkuje Herrmannovi za přání k narozeninám.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
70 Kč (83 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Hýsek, Miloslav (1885 - 1957)

Bez místa odeslání. Datováno 14. II. 25. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Na první straně Herrmannova datumka: 14. II. 1925. Hýsek děkuje za zaslanou knihu vzpomínek s přípisem. Přeje Herrmannovi hodně inspirace, zdraví a svěžesti.

Pisatel je autorem monografie: Hýsek, Miloslav - Ignát Herrmann. Praha, F. Topič, 1934. Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
220 Kč (260 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Prof. Dr. Hlava, Jaroslav (1855 - 1924)

Datováno 21/1 25, bez místa odeslání (Praha). Psáno na dopisním papíře s hlavičkou Přednosty C. k. pathologicko-anatomického a bakteriologického ústavu české university, tři strany černým perem. Hlava se ženou děkují Herrmannovi za  přání k profesorovým šedesátinám. Slavit se zatím nechystají. Syn leží v nemocnici s tyfem. Hlava popisuje průběh jejich trápení a těší se, až budou oslavovat synův návrat domů. Podepsáno Hlavovi.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Chvalovský, Edmund (1839 - 1934)

Datováno V Soběslavě dne 30/VII 1919. Psáno na dopisním papíře po osmi stranách černým perem. Na první straně datumka přijetí: 4 srp 1919. Obsahově zajímavý dopis. Chvalovský děkuje za přání k jeho osmdesátinám. Herrmann je jeden  z mála lidí, kteří si na něj vzpomněl. Sttěžuje si, že na něj Národní divadlo zapomnělo. Stejně tak, jako ho nepozvali na slavnost připomínající kladení základního kamene. Vzpomíná, co vše pro Prozatimní a Národní divadlo udělal. Velmi se ho dotýká ignorance kolegů. Dále se zmiňuje, že začal psát paměti, ale spíše pro osobní potřebu. Pamatuje Mozarta, povodeň v roce 1845, příjezd prvního vlaku do Prahy apod. Těš ho slova uznání od Herrmanna, velice si toho váží a přeje mu i rodině jen to nejlepší.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis neznámé adresátce.

Dopis neznámé adresátce.

Šmaha, Josef (1848 - 1915), Kliment, Václav (1862 - 1918)

Bez údajů. (Praha, začátek 20. století). Penzijní fond Národního divadla a Ústřední jednota českého herectva pořádají 29. června Uměleckou slavnost na Výstavišti v Královské Oboře. Slavnost se bude konat pod patronací knížete Jiřího Lobkovice, nejvyššího maršálka král. Českého. Slavnostní výbor žádá neznámou adresátku, aby byla členkou dámského Výboru, který bude utvořen z dam Společnosti Národního divadla. Za Výbor podepsání pěvec Václav kliment a herec a režisér Josef Šmaha. Psáno na papíře A4 po jedné straně černým perem.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

 

Vyvolávací cena
600 Kč (709 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis nakladateli.

Dopis nakladateli.

Masaryk, Tomáš Garrigue (1850 - 1937)

Datováno 12/12 84, bez místa odeslání. Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Text německy. Masaryk nabízí nakladateli rukopis své knihy Janow. Požaduje honorář 4000 zlaté.

Vyvolávací cena
5 000 Kč (5 908 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Peška, Josef (1857 - 1923)

Datováno 10. 1. 20, bez místa odeslání (Lázně Bohdaneč). Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Na první straně datumka přijetí: 12 led 1920. Peška popisuje zdravotní stav své ženy Tonky, která je v sanatoriu. Chtěla by se podívat s doktorkou a pacienty na Konopiště, ale zámek je uzavřen, patří ministerstvu vnitra. Psal proto Kvapilovi, aby se za Tonku přimluvil, ale ten neodpověděl. Prosí Herrmana, zda by se u něj nepřimluvil. Dále popisuje poměry v Bohdanči. Vzpomíná, že umřel Hübner, obává se o Vojana a Kovařovice. Na závěr pozdravuje Herrmannovu ženu a dceru. Na první straně dopisu Herrmannova poznámka tužkou o tom, jak psal Kvapilovi a co následovalo. Na některých místech podtrhl spisovatel slova červenou pastelkou.

Navazuje dopis z 11. února 1920, který je v této aukci nabízen.. Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
180 Kč (213 Kč)

Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
Konec aukce:
26. 6. 2021 23:59