Autogramy

Památník příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

(hudba, literatura) Památník příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Památník Zdeňka Drozena, syna Josefa Drozena. Clpl. vazba s ražbou, podpisy z 20. a 30. let. Podepsáni spisovatelé Eliška Krásnohorská, Karel Václav Rais, Alois Jirásek, Antonín Klášterský a Jan z Wojkowicz, pěvci Jarmila Novotná, Valentin Šindler, Marie Calma,  hudební skladatelé J.B. Foerster, Pietro Mascagni, Alfredo Casella a Bernardino Molinari, houslový virtuos Jan Kubelík a dirigent Rafael Kubelík. Dále sestra a bratr Svatopluka Čecha aj. Uvnitř vloženy tři pohlednice s podpisem (Antonín Klášterský + 2x Valentin Šindler) a novinové výstřižky. Podpis Rafaela Kubelíka na novinách.

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

 

Vyvolávací cena
2 500 Kč (2 954 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Památník z rodiny spisovatele Svatopluka Čecha.

Památník z rodiny spisovatele Svatopluka Čecha.

Clpl. vazba s kovovými aplikacemi, podpisy z konce 19. století. Mimo jiné podepsáni spisovatelé Svatopluk Čech, dvakrát Eliška Krásnohorská a Vojtěch Pakosta, dále sestra Svatopluka Čecha a dvakrát jeho bratr. Památník obsahuje několik kreseb. Uvnitř vložena fotografie hrobu Svatopluka Čecha na Vyšehradě a dopis neznámého ctitele.

Vazba poškozena. Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Vyvolávací cena
750 Kč (886 Kč)

Aktuální cena
775 Kč (916 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Památník příbuzné Josefa Drozena.

(hudba) Památník příbuzné Josefa Drozena.

Clpl. vazba s kresbou, podpisy ze 40. a 50. let. Památník obsahuje více než 100 autogramů významných osobností z celého světa, a to převážně hudebního. Podepsáni např. David Oistrach, Dmitrij Šostakovič, Leonard Bernstein, János Ferencsik, Enrico Mainardi, Arthur Hanegger, Sir Adrian Boult, Erich Kleiber, Rudolf Firkušný, Rafael Kubelík, Václav Talich, Václav Neumann, Beno Blachut, Vítězslav Novák, Eduard Haken, Karel Ančerl 2x, Josef Páleníček, Marie Glázrová, Jakub Obrovský, Jaroslav Kvapil a další. Uvnitř vloženy dvě pohlednice, jedna fotografie a několik novinových výstřižků. 

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Vyvolávací cena
5 000 Kč (5 908 Kč)

Aktuální cena
5 100 Kč (6 026 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis JUDr. Jaromíru Uhlířovi.

Dopis JUDr. Jaromíru Uhlířovi.

Baar, Jindřich Šimon (1869 - 1925)

Vloženo v originální obálce. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Velevážený Pán, pan JUC Jaromír Uhlíř v Táboře, Havlíčkova 661. Na rubu vytištěna Baarova adresa. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou spisovatele po jedné straně černým perem. Datováno V Klenčí dne 23/5. 1925. Uhlíř žádal Baara, aby mu zaslal podepsanou fotografii. Baar v tomto dopise vysvětluje, proč ji nemá. Nerad totiž chodí k fotografovi a k holiči. Jakmile bude mít nějakou, třeba amatérskou, pošle ji.

Sbírka Dr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů. 

Vyvolávací cena
350 Kč (414 Kč)

Aktuální cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Po všech svatbách světa.

(autogram) Po všech svatbách světa.

Bednář, Kamil (1912 - 1972)

Praha, Václav Petr, 1941. Lyrika svazek 3. OBr., 81 (2). Obálka a typografická úprava Jaroslav Šváb. Na patitulu podpis autora.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
190 Kč (224 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Beneš-Třebízský, Vácslav (1849 - 1884)

Datováno Na Klecanech 26. ledna 1883. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Na čtvrté straně Herrmannova poznámka červeným perem: Beneš Třebízský 26/1 1883. Třebízský zasílá slíbený příspěvek do Švandy Dudáka. Ptá se, jestli nemá Herrmann první sešit tohoto časopisu, chybí mu..

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
300 Kč (354 Kč)

Aktuální cena
2 500 Kč (2 954 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
29. 11. 2020 00:09

Dopis JUDr. Jaromíru Uhlířovi.

Dopis JUDr. Jaromíru Uhlířovi.

Benoni, Bohumil (1862 - 1942)

Datováno Praha 8./III. 1932. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Benoni děkuje za článek k jeho 70. narozeninám, který napsal Uhlíř do Národních Listů.

Sbírka Dr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

 

Vyvolávací cena
150 Kč (177 Kč)

Aktuální cena
150 Kč (177 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Dr. Jaromíru Uhlířovi.

Dopis Dr. Jaromíru Uhlířovi.

Bílek, František (1872 - 1941)

Vloženo v originální obálce. Známka, razítko, prošlé poštou. Adresát: Vážený Pán p. Jaromír Uhlíř spisovatel, Praha - Vinohrady, Sladkovského 7/III. u Dr. Schönpfluga. Odesílatel: F. Bílek - Chýnov u Tábora. Datováno Chýnov 29.VI. 1934. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Bílek děkuje za zaslanou knihu Uhlířových básní.

Jedná se o knihu: Uhlíř, Jaromír - Písně samoty. Praha, Česká akademie věd a umění, 1934. Sbírka JUDr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Aktuální cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Pohlednice pro JUDr. Emanuela Chalupného.

Pohlednice pro JUDr. Emanuela Chalupného.

Bílek, František (1872 - 1941)

Pohled s reprodukcí vlastního exlibris. Známka, razítko, prošlé poštou. Psáno po jedné straně modrým perem. Adresát: P.t. Pan JUDr. Emanuel Chalupný advokát a spisovatel v Táboře n/L. Bílek potvrzuje příjem platby od Chalupného. Začne ihned pracovat na novém dřevorytu. Přišli mu také nátisky typů a dřevorytu. Nebyl ale doma, a tak se k nim nemohl vyjádřit. Doufá, že se s Chalupným brzy potká v Praze a že advokát vše popožene.

Sbírka JUDr. Jaromíra Uhlíře, redaktora Národních Listů.

Vyvolávací cena
230 Kč (272 Kč)

Aktuální cena
230 Kč (272 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Boettinger, Hugo (1880 - 1934)

Datováno 15./XII. 1902. Ber místa odeslání. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Boettinger slibuje, že ilustrace dodá. Mrzí ho, že ho Herrmann nezastihl v atelieru a vážil tak cestu nadarmo.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Aktuální cena
225 Kč (266 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čapek, Karel (1890 - 1938)

Datováno V Praze, 8. X. 18. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou redakce časopisu Cesty, jedna strana černým perem. Nahoře Herrmannova poznámka červeným perem: Dr. K. Čapek děkuje za pohádku pro děti, vpravo datumka přijetí: 9. X. 1918. Čapek děkuje za zaslanou pohádku, ke které by se hodil jeden obrázek hodného muže, nejlépe Herrmanna samotného. Ptá se tedy, zda spisovatel nějaký nemá, stačila by hlava nebo postava. Pokud ne, prosí o návrh, kdo by mohl ilustraci namalovat, někdo, kdo spisovatele dobře zná.

 Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
1 700 Kč (2 009 Kč)

Aktuální cena
4 600 Kč (5 435 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
29. 11. 2020 00:01

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čapek-Chod, Karel Matěj (1859 - 1926)

Datováno Vinohrady Moravská 23, 16 II 24. Psáno na dopisním papíře po dvou stranách černým perem. Na první straně Herrmannova poznámka tužkou: Napsán mu dopis 17/2 24, s kresbou Alšovou a datumka přijetí dopisu: 16. II. 1924. Čapek-Chod prosí Herrmanna, aby promluvil slavnostní řeč při příležitosti umístění pamětní desky na rodný dům spisovatele Karla Šípka. 

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Aktuální cena
225 Kč (266 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dagmar.

(autogram) Dagmar.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Praha, F. Šimáček, 1888. Plkož. vazba se zlacením na hřbetě, kapiotálek, 288 (1) s. Na patitulu věnování Svatoplika Čecha.

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Vyvolávací cena
240 Kč (284 Kč)

Aktuální cena
240 Kč (284 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Bez údajů. Herrmannem datováno modrou pastelkou: Před vánoci 1892 a Prosinec 1892, na první a třetí straně dopisu. Psáno na dopisním papíře po dvou stranách černým perem. Čech slibuje, že přečte Krejčův fejeton a pokud to bude možné, uveřejní ho. Zároveň prosí Herrmanna, aby napsal něco do nedělního čísla Národních listů. Jeho "Černou hodinku" obdržel, Veselý se o ní zmiňuje v pátečním fejetonu. "Sysel" byl rozkošný. Na závěr přeje hezké svátky.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna. 

Vyvolávací cena
600 Kč (709 Kč)

Aktuální cena
600 Kč (709 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dědina, Jan (1870 - 1955)

Datováno Nymburk dne 23. března 1913. Psáno na archu papíru A4 po třech stranách černým perem. Na první straně Herrmannova poznámka modrou pastelkou: Jan Dědina a datumka přijetí dopisu: 25. břez 1913. Malíř se omlouvá, že odpovídá pozdě, ale má mnoho práce. 26. odjíždí do Paříže, kde bude na Salonu vystavovat dva obrazy, které dokončuje. Pokud by měl Herrmann zájem, může v Paříži namalovat něco pařížského, barevného a spisovateli to poslat. Prosí o zaslání zprávy na bratrovu pařížskou adresu, neví ještě, ve kterém hotelu bude bydlet. Až se vrátí, rád by se s Herrmannem sešel. Před čtyřmi lůety napsal humoristický román, kkterý by mohl vycházet ve Švandovi, mohl by ho i ilustrovat. Zároveň zasílá knihu, kterou napsal před svou operací. Omlouvá se za češtinu.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
400 Kč (473 Kč)

Aktuální cena
400 Kč (473 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

K novými roku 1940 !

K novými roku 1940 !

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Originální partitura, psáno černým perem. Jeden list notového záznamu, na druhé straně text písně. Datováno 28./XII. 1939, Praha - Vršovice. Zhudebnění textu od J.V. Šmejkala.

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

K Ježíšku 1939 !

K Ježíšku 1939 !

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Originální partitura, psáno černým perem. Jeden list notového záznamu, datováno V Praze - Vršovicích, 24. XII. 1939. Zhudebněná píseň Antonína Klášterského Hu vokýnka, text z Chodských písní. 

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

 

Vyvolávací cena
500 Kč (591 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Plížení a pouti.

(autogram) Plížení a pouti.

Durych, Jaroslav (1886 - 1962)

Praha, Melantrich, 1932. Spisy Jaroslava Durycha svazek X. Clpl. vazba s ražbou, 407 (4) s. Typografická úprava Antonín Lískovec. Podpis Jaroslava Durycha na patitulu. Kromě běžného vydání vyšlo 50 číslovaných a autorem podepsaných výtisků, z toho 15 na ručním papíře van Gelder a 35 na simili holandu. Tento výtisk obyčejný.

Výborný stav.

Vyvolávací cena
200 Kč (236 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Grégr, Julius (1831 - 1896)

Bez místa odeslání, datováno 14/6 877. Psáno na dopisním papíře po dvou stranách černým perem. Grégr dává Herrmannovi výpověď z Národních listů. Žádá ho, aby do konce rok uodešel. Po tu dobu mu bude vyplácet poloviční plat. Na jeho místo byl už vybrán jiný redaktor.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
250 Kč (295 Kč)

Aktuální cena
875 Kč (1 034 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
29. 11. 2020 00:02

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Dopis Ignátu Herrmannovi.

Gruber, Josef (1865 - 1925)

Datováno V Praze dne 8. září 1920. Psáno na dopisním papíře s hlavičkou ministra po  dvou stranách černým perem. Na první straně Herrmannova datumka přijetí: 14 zari 1920. Tehdy univerzitní profesor Gruber informuje Herrmanna, že se na právnické fakultě Univerzity Karlovy otevírá obor žurnalistika. Prosí Herrmanna, zda by tu mohl mít přednášku a nebo přednáškový cyklus. První ročníky by měly začít v půlce listopadu, a tak prosí o rychlou odpověď. Na dopise Herrmannovy poznámky tužkou, mimo jiné o tom, že se Gruber mezitím stal ministrem.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.

Vyvolávací cena
350 Kč (414 Kč)

Aktuální cena
375 Kč (443 Kč)

Začátek aukce:
26. 11. 2020 10:00
Konec aukce:
28. 11. 2020 23:59