(Konůpek Jan) Der Zauberlehring.

Goethe, Johann Wolfgang (1749 - 1832)

Olomouc, Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1932. OBr., nestr. (47 s.). Redigoval Otto F. Babler. Obsahuje orig. báseň a osm jejích českých překladů. Šest ilustrací Jan Konůpek. Soukromý neprodejný tisk k V. sjezdu moravských bibliofilů v Brně. Celkem 160 číslovaných výtisků na ručním papíře Ullersdorf a 100 nečísl. výtisků na hladkém velínu. Tento výtisk jeden ze 160, č. 12.

Bubla 3177.

Vynikající stav.


Der Zauberlehring.

Kategorie:
Bibliofilie

  Začátek aukce:
25. 6. 2021 10:00
  Konec aukce:
27. 6. 2021 00:01

  Počáteční cena:
220 Kč (260 Kč)
  Aktuální cena:
220 Kč (260 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.21, 26. 6. 2021 23:56