Dopis Ignátu Herrmannovi.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Datováno V Troji u Prahy (Na Havránce) 25/1 1904. Čech obdržel dopis od redaktora Národních listů a Politiky, Martina Prigla. Líčí v něm své ubohé poměry, vyhrožuje zločinem, napadá Herrmanna, Anýže a Hellera. Zároveň žádá Čecha, aby mu sehnal stálé místo. Svatopluk Čech se obává, aby Prigl neudělal nějakou houpost, pokud má opravdu potíže, o kterých píše. Sám mu poslal nějaký obnos. Navrhuje, aby pro Prigla udělali sbírku a aby mu Herrmann pomohl k práci, má více kontaktů, Čech je samotář. Anýžovi a Hellerovi nepsal, nezná jejich adresy. Žádá o diskrétnost. Psáno na papíru z poznámkového bloku. Sedm stran černým perem.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis Ignátu Herrmannovi.

Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
20. 10. 2016 10:00
  Konec aukce:
22. 10. 2016 23:59

  Počáteční cena:
700 Kč (805 Kč)
  Aktuální cena:
Ještě nebylo draženo