Dopis neznámému adresátu.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Datováno V Praze, 1. prosince 1908. Herrmann píše neznámému adresátovi do města Zásmuky. Posílá mu článek "Podobizna Karla Hynka Máchy". Prosí ho, aby si článek přečetl. Objevila se podobizna Karla Hynka Máchy, která jeho podobiznou pravděpodobně je. Jak slyšel, adresát Máchu znal, a proto se musí na portrét podívat a potvrdit, zda se jedná o básníka či ne. Herrmann se omlouvá, že obtěžuje, adresu dostal od úředníka z Hypoteční banky. Prosí adresáta, aby se alespoň několika řádky ozval. Psáno na dopisním papíře po třech stranách černým perem. Na prvním listě razítko s Herrmannovou adresou, na posledním listě poznámka Herrmanna modrou pastelkou: Vráceno mi ze Zísmuk 3/12 1908 - adresát zemřel !

Pozůstalost ignáta Herrmanna.


Dopis neznámému adresátu.

Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
20. 10. 2016 10:00
  Konec aukce:
23. 10. 2016 00:12

  Počáteční cena:
450 Kč (532 Kč)
  Aktuální cena:
450 Kč (532 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.2, 22. 10. 2016 23:57