Dopis pro ředitelství Svatoboru.

Herrmann, Ignát (1854 - 1935)

Datováno V Praze 6. března 1930. Herrmann děkuje vedení Svatoboru za finanční odměnu za jeho literární práci. Peněz z Riegrivy nadace si velmi váží. Váží si také uznání Českého národa, které má pro něj cenu největší a nezapomenutelnou. Aby cena přispěla k užitku, věnoval obnos Útulku pro přespolní studenty státního gymnasia v Chotěboři, v jeho rodišti. Obnos věnoval taky coby uctění slavného vlastence Dr. Riegra, který měl u Chotěboře letní sídlo. Psáno na dopisním papíře po jedné straně černým perem. Přeškrtnuto modrou pastelkou. Na dopise Herrmannova poznámka: Přepsáno s malými změnami.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis pro ředitelství Svatoboru.
Kategorie:
Autogramy

  Začátek aukce:
20. 10. 2016 10:00
  Konec aukce:
22. 10. 2016 23:59

  Počáteční cena:
200 Kč (236 Kč)
  Aktuální cena:
Ještě nebylo draženo