Autogramy, Rukopisy

K Ježíšku 1939 !

K Ježíšku 1939 !

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Originální partitura, psáno černým perem. Jeden list notového záznamu, datováno V Praze - Vršovicích, 24. XII. 1939. Zhudebněná píseň Antonína Klášterského Hu vokýnka, text z Chodských písní. 

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

 

Cena: 505 Kč


K novýmu roku 1940 !

K novýmu roku 1940 !

Drozen, Josef (1892 - 1969)

Originální partitura, psáno černým perem. Jeden list notového záznamu, na druhé straně text písně. Datováno 28./XII. 1939, Praha - Vršovice. Zhudebnění textu od J.V. Šmejkala.

Pozůstalost Josefa Drozena, člena České filharmonie, příbuzného spisovatele Svatopluka Čecha.

Cena: 505 Kč


Na křídlech Touhy.

Na křídlech Touhy.

List, Pavel (1862 - 1939)

Rukopis povídky. Psáno na 12-ti listech černým perem, nedatováno.

Cena: 297 Kč


Před vstupem do Šlépějí Jakuba Demla.

Před vstupem do Šlépějí Jakuba Demla.

Kundera, Ludvík (1920 - 2010)

Úvod k vydání výboru z Demlových Šlépějí. Tři strany strojopisu na průklepovém papíře. Na třetí straně podpis Ludvíka Kundery propisovací tužkou.

Cena: 512 Kč


Rukopis bez názvu.

Rukopis bez názvu.

Kundera, Ludvík (1920 - 2010)

Psáno po jedné straně na stroji. Podpis modrým perem. Nedatováno.

Cena: 252 Kč


Proč Čekání na Godota ?

Proč Čekání na Godota ?

Kundera, Ludvík (1920 - 2010)

Strojopis, tři strany, podpis černým perem. Datováno Opava - Brno, říjen 1970. Vložka k programu inscenace činohry Státního divadla v Brně v sezoně 1970 - 71. Premiéra 18.10. 1970 v divadle Reduta, inscenace Čekání na Godota. Podpis strojem Alois Hajda, perem Ludvík Kundera. 

Cena: 519 Kč


List s citátem a podpisem spisovatele.

List s citátem a podpisem spisovatele.

John, Jaromír (1882 - 1952)

Datováno Olomouc, I. prosince 1948. Psáno na ručním papíře černým perem.

Cena: 119 Kč


Originální partitura skladby Triumfální pochod.

Originální partitura skladby Triumfální pochod.

Vačkář, Václav (1881 - 1954)

Patnáct stran notového zápisu. Na titulním listě věnování Václava Vačkáře.

 

Cena: 1 929 Kč


Rozsévač.

Rozsévač.

Jahn, Metoděj (1865 - 1942)

Rukopis básně Rozsévač. Psáno po jedné straně černým perem.

Cena: 119 Kč


Podivíni.

Podivíni.

Holeček, František (1866 - 1938)

Rukopis povídky Podivíni. Psáno po čtyřech stranách černým perem. Poslední list utržen, list není poškozen.

Cena: 326 Kč


Rukopis básně Svatý Václave.

Rukopis básně Svatý Václave.

Borecký, Jaromír (1869 - 1951)

Rukopis básně Svatý Václave. Psáno po jedné straně černým perem, nedatováno. Nalepeno na papíře většího formátu.

Cena: 208 Kč