Dopis na dopisním papíře s hlavičkou časopisu Květy.

Čech, Svatopluk (1846 - 1908)

Dopis Ignátu Herrmannovi. Psáno na dopisním papíře velikosti A4, hlavička: Časopis "Květy", Praha, Kr. Vinohrady. Bez místa odeslání (Praha), nedatováno. Psáno po dvou stranách černým perem. Svatopluk Čech se omlouvá, že píše později, nerad někdy odpovídá hned a odkládá odpověď kvůli svým příspěvkům. Herrmannovu "noční hlídku" posílá do tiskárny, vyjde 1. května. Bude následovat "Výpomoc" a také "Episodu" a "Z našeho památníku" uveřejní. Obě práce jsou výtečné. Kdyby některá Herrmannova práce vyšla bez jeho jména, prosí ho o pochopení, bude to pouze nátlakem vnějších okolností, které redakce nijak neovlivní. Dále Čech Herrmanna žádá, aby posílal příspěvky dál. Nepochlebuje mu, jen činí to, co každý řádný redaktor, snaží se zachovat výbornou a originální sílu. Žádá také, aby si Herrmann nebral jeho jako příklad a odpověděl dřív. Pokud má novou črtu, ať ji přiloží k dopisu.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Dopis na dopisním papíře s hlavičkou časopisu Květy.

Kategorie:
Korespondence

  Začátek aukce:
26. 5. 2016 18:00
  Konec aukce:
4. 6. 2016 23:09

  Počáteční cena:
1 000 Kč (1 150 Kč)
  Aktuální cena:
1 000 Kč (1 150 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.27, 4. 6. 2016 22:54