Poděkování Ignátu Herrmannovi za kondolenci.

Boettingerová, Růžena (1887)

Bez místa odeslání, bez data. Dle Herrmannovi datumky přijato 23. I. 1935. Psáno na kondolenčním dopisním papíře po dvou stranách černým perem. Děkuje za účast.

Pozůstalost Ignáta Herrmanna.


Poděkování Ignátu Herrmannovi za kondolenci.

Kategorie:
Korespondence

  Začátek aukce:
26. 5. 2016 18:00
  Konec aukce:
4. 6. 2016 23:08

  Počáteční cena:
70 Kč (83 Kč)
  Aktuální cena:
70 Kč (83 Kč)

Vedoucí dražitel:
Dražitel č.27, 4. 6. 2016 22:53